अरबी समुद्र म्हणजे काय?www.marathihelp.com

अरबी समुद्राची व्याख्या. हिंद महासागराचा एक वायव्य हात भारत आणि अरेबिया दरम्यान आहे . उदाहरण: समुद्र. समुद्राचे विभाजन किंवा खार्या पाण्याचे मोठे शरीर अंशतः जमिनीने वेढलेले आहे.

solved 5
General Knowledge Saturday 18th Mar 2023 : 15:11 ( 8 months ago) 5 Answer 104776 +22