आर्थिक विकास टिकवून ठेवण्यासाठी तुमचे काय उपाय आहेत?www.marathihelp.com

नैसर्गिक संसाधने जतन करणाऱ्या स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून आर्थिक वाढ शाश्वत केली जाऊ शकते.

solved 5
General Knowledge Tuesday 14th Mar 2023 : 12:53 ( 8 months ago) 5 Answer 28315 +22