औद्योगिक क्रांती फक्त इंग्लंडमध्येच का झाली?www.marathihelp.com

इंग्लंडमधील हवामान हे कापड व्यवसायाला अनुकूल होते. इंग्लंडच्या अमेरिकेतील वसाहातींमधून लांब धाग्याच्या कापसाचा पुरवठा इंग्लंडला सहजपणे होत होता. इंग्लंडमध्ये विशेषत्वाने कापड क्षेत्रात क्रांती झाली. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात कापड व्यवसायापासून होणे अपरिहार्य होते.

solved 5
General Knowledge Saturday 18th Mar 2023 : 17:23 ( 1 year ago) 5 Answer 109346 +22