औरंगाबाद जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव काय?www.marathihelp.com

औरंगाबाद(पूर्वीचे नाव खडकी ) हे महाराष्ट्र राज्यातील एक शहर आहे आणि मराठवाडा विभागाचे मुख्यालय आहे.

solved 5
General Knowledge Tuesday 21st Mar 2023 : 15:09 ( 8 months ago) 5 Answer 129292 +22