काल्पनिक रेषेला काय म्हणतात?www.marathihelp.com

पृथ्वीवरील समान अक्षांश असणाऱ्या सर्व ठिकाणांना जोडणाऱ्या पूर्व-पश्चिम काल्पनिक रेषेस अक्षवृत्त असे म्हणतात.

solved 5
General Knowledge Monday 20th Mar 2023 : 16:04 ( 8 months ago) 5 Answer 117218 +22