काव्य प्रकाश या ग्रंथाचा कर्ता कोण?www.marathihelp.com

काव्यप्रकाश, शब्दव्यापार विचार आणि संगीत रत्नावली हे त्याचे तीन महत्त्वाचे ग्रंथ आहेत; परंतु काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य याच नावाने तो लोकप्रिय ठरला होता.

solved 5
General Knowledge Wednesday 7th Dec 2022 : 11:27 ( 1 year ago) 5 Answer 5587 +22