गतीज ऊर्जेमध्ये रूपांतरित संभाव्य ऊर्जेची उदाहरणे कोणती आहेत?www.marathihelp.com

solved 5
General Knowledge Wednesday 29th Mar 2023 : 14:21 ( 1 year ago) 5 Answer 210008 +22