गुरुत्वाकर्षण कसे मोजायचे?www.marathihelp.com

गुरुत्वाकर्षण मोजण्यासाठी वापरलेले साधन गुरुत्वाकर्षण मापक म्हणून ओळखले जाते . लहान शरीरासाठी, सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावांचा अंदाज लावते जे समतुल्य तत्त्वानुसार प्रवेगाच्या प्रभावापासून वेगळे करता येत नाही. अशा प्रकारे, गुरुत्वाकर्षण हे विशेष-उद्देशीय प्रवेगमापक म्हणून ओळखले जाऊ शकते.

solved 5
General Knowledge Monday 20th Mar 2023 : 15:01 ( 8 months ago) 5 Answer 115138 +22