घातक कचऱ्याचे वैशिष्ट्य कोणते नाही?www.marathihelp.com

खालीलपैकी कोणते कचऱ्याचे गंभीर धोकादायक वैशिष्ट्य नाही? स्पष्टीकरण: विघटनशीलता हे कचऱ्याचे धोकादायक वैशिष्ट्य नाही; पर्यावरणाला कोणतीही मोठी हानी न होता कचरा सुरक्षितपणे विघटित करता आला तर हा नेहमीच चांगला मार्ग आहे.

solved 5
General Knowledge Monday 20th Mar 2023 : 15:14 ( 6 months ago) 5 Answer 115689 +22