तुमच्या स्वतःच्या शब्दात मीडिया साक्षरता म्हणजे काय?www.marathihelp.com

मीडिया साक्षरता ही साक्षरतेची एक विस्तारित संकल्पना आहे ज्यामध्ये मीडिया संदेशांमध्ये प्रवेश करण्याची आणि त्यांचे विश्लेषण करण्याची क्षमता तसेच माहिती आणि संप्रेषणाची शक्ती वापरून तयार करणे, प्रतिबिंबित करणे आणि कृती करणे समाविष्ट आहे.

solved 5
General Knowledge Monday 13th Mar 2023 : 16:13 ( 8 months ago) 5 Answer 17954 +22