तुम्ही बायोडिग्रेडेबल उत्पादनांची विल्हेवाट कशी लावता?www.marathihelp.com

बायोडिग्रेडेबल कचरा सूक्ष्मजीवांद्वारे विघटित होतो. या कचऱ्याची उदाहरणे भाजीपाला, फळे, जुने कपडे, चामडे, कागद, पडलेली पाने इत्यादींचा समावेश आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट विविध पद्धती जसे की कंपोस्टिंग, लँडफिल्स, पुनर्वापर, जाळणे आणि सांडपाणी प्रक्रियांद्वारे करता येते.

solved 5
General Knowledge Thursday 16th Mar 2023 : 17:01 ( 1 year ago) 5 Answer 66194 +22