पदार्थाने मिळवलेली किंवा गमावलेली उष्णता कोणत्या घटकांवर अवलंबून असते?www.marathihelp.com

शरीराने मिळवलेली किंवा गमावलेली उष्णता ऊर्जा त्याचे वस्तुमान, निसर्ग आणि तापमानातील बदल यावर अवलंबून असते.

solved 5
General Knowledge Monday 20th Mar 2023 : 15:34 ( 1 year ago) 5 Answer 116229 +22