पोर्तुगाल आणि स्पेनने शोधात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय का घेतला?www.marathihelp.com

स्पॅनिश आणि पोर्तुगीजांच्या शोधाची वेगवेगळी कारणे होती, पोर्तुगीजांनी त्यांच्या मालाचे संरक्षण करण्यासाठी व्यापारी पोस्ट साम्राज्याची स्थापना केली आणि स्पेनने साम्राज्य उभारणीवर लक्ष केंद्रित केले

solved 5
वैज्ञानिक Friday 17th Mar 2023 : 11:24 ( 1 year ago) 5 Answer 73816 +22