बँकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत काय आहे?www.marathihelp.com

बँकांसाठी उत्पन्नाचा प्राथमिक स्त्रोत म्हणजे कर्जदारांकडून आकारले जाणारे व्याज आणि ठेवीदारांना दिले जाणारे व्याज यांच्यातील फरक . बँका सामान्यत: ठेवींवर जे व्याज देतात त्यापेक्षा जास्त व्याज कर्जातून वसूल करतात.

solved 5
बैंकिंग Friday 17th Mar 2023 : 16:37 ( 8 months ago) 5 Answer 85758 +22