बाष्पीभवन आणि संक्षेपण मधील समानता आणि फरक काय आहेत?www.marathihelp.com

कंडेन्सेशन म्हणजे बाष्पातून घनरूप स्थितीत (घन किंवा द्रव) होणारा बदल. बाष्पीभवन म्हणजे द्रवाचे वायूमध्ये बदल होणे . वायूचे सूक्ष्म दृश्य.

solved 5
General Knowledge Monday 20th Mar 2023 : 14:15 ( 11 months ago) 5 Answer 114158 +22