यशस्वी आर्थिक योजनेचा पहिला मुख्य घटक कोणता आहे?www.marathihelp.com

पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१ ते १९५६)

पहिले भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय संसदेसमोर पहिली पंचवार्षिक योजना सादर केली व त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये सुरू करण्यात आली होती जी मुख्यत: प्राथमिक क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करते.

solved 5
General Knowledge Friday 17th Mar 2023 : 09:55 ( 1 year ago) 5 Answer 69769 +22