वाक्याचा कोणता भाग विशेषण म्हणून कार्य करतो?www.marathihelp.com

पार्टिसिपल म्हणजे -ing (वर्तमान) किंवा -ed, -en, -d, -t, -n, किंवा -ne (भूतकाळ) मध्ये समाप्त होणारा एक मौखिक शब्द आहे जो विशेषण म्हणून कार्य करतो, एक संज्ञा किंवा सर्वनाम बदलतो. सहभागी वाक्यांशामध्ये कृदंत प्लस सुधारक, ऑब्जेक्ट आणि/किंवा पूरक असतात.

solved 5
General Knowledge Wednesday 15th Mar 2023 : 15:30 ( 1 year ago) 5 Answer 51553 +22