विकासात्मक मानसशास्त्र म्हणजे काय?www.marathihelp.com

विकासात्मक मानसशास्त्र : संपूर्ण जीवनात−गर्भाव्यवस्थेपासून मृत्यूपर्यंत−माणसामध्ये घडून येणाऱ्या शारीरिक-मानसिक व समग्र संघटनात्मक बदलांची यथातथ्य नोंद घेऊन त्यांचा अन्वय लावण्याचा प्रयत्न करणारी ज्ञानशाखा. मानसशास्त्राच्या आधुनिक स्वरूपातील एक शाखा म्हणून विकासात्मक मानसशास्त्राला सु. शंभर वर्षाचा इतिहास आहे.

solved 5
शिक्षात्मक Saturday 18th Mar 2023 : 10:16 ( 1 year ago) 5 Answer 93183 +22