वैयक्तिक कर्जासाठी प्रक्रिया शुल्क काय आहे?www.marathihelp.com

कर्ज प्रक्रिया शुल्क: बँकेला तुमच्या कर्जाची प्रक्रिया आणि मंजुरी देताना काही प्रशासकीय खर्च सहन करावा लागतो. ही सामान्यतः एक लहान रक्कम असते, जी प्रत्येक बँकेनुसार बदलते आणि साधारणपणे कर्जाच्या एकूण रकमेच्या 0.5% ते 2.50% इतकी असते .

solved 5
व्यक्तित्व Tuesday 21st Mar 2023 : 11:34 ( 1 year ago) 5 Answer 124215 +22