वैयक्तिक कर्ज न भरल्यास काय होईल?www.marathihelp.com

कर्जाचा हप्ता न भरल्यास, बँक प्रथम कर्जदाराशी थेट संपर्क साधेल आणि त्याच्या सेटलमेंटबद्दल बोलेल. त्यानंतर बँकेकडून अधिकृत नोटीस जारी केली जाईल. बँकेच्या कॉलनंतरही कर्जाची परतफेड न झाल्यास, बँक तुमच्या कर्जाची रक्कम कर्ज वसुली एजन्सीकडे पेमेंट किंवा सेटलमेंटसाठी पाठवते.1

solved 5
व्यक्तित्व Monday 20th Mar 2023 : 16:29 ( 1 year ago) 5 Answer 117933 +22