संप्रेषणासाठी स्मार्ट ध्येय काय आहे?www.marathihelp.com

संप्रेषण तुम्हाला तुमची मते अधिक स्पष्टपणे व्यक्त करण्यात आणि तुमची टीम आणि ग्राहकांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत करू शकते . संप्रेषणाची उद्दिष्टे निश्चित केल्याने तुम्हाला तुमच्या नोकरीसाठी मौल्यवान कौशल्ये सुधारण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे तुमच्या पदोन्नतीची शक्यता वाढते आणि कामावर तुमची क्षमता वाढते.

solved 5
General Knowledge Tuesday 14th Mar 2023 : 14:37 ( 1 year ago) 5 Answer 32079 +22