संयुक्त गृह कर्ज म्हणजे काय?www.marathihelp.com

या प्रकारचे गृहकर्ज तुम्हाला ज्या जमिनीवर घर बांधायचे आहे आणि बांधकाम या दोन्हीसाठी एकाच कर्जात वित्तपुरवठा करते.

solved 5
General Knowledge Saturday 18th Mar 2023 : 12:26 ( 1 year ago) 5 Answer 99277 +22