समकालीन सामाजिक समस्या काय आहे?www.marathihelp.com

समकालीन सामाजिक समस्या समाजाच्या निर्माते आणि वस्तू म्हणून मानवांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे परीक्षण करतात. कौटुंबिक अस्थिरता, आरोग्य आणि रोग, युद्ध, संसाधनांचे वितरण, पदार्थांचा गैरवापर, लैंगिक भूमिका व्याख्या, पूर्वग्रह, भेदभाव आणि विचलनासाठी संस्थात्मक प्रतिसाद या समस्यांचे निराकरण केले जाईल.

solved 5
सामाजिक Saturday 18th Mar 2023 : 17:12 ( 1 year ago) 5 Answer 109059 +22