सर्वात जुनी भारतीय भाषा कोणती आहे?www.marathihelp.com

संस्कृत आणि तमिळ या भाषा या भारताच्या सर्वांत जुन्या भाषा मानल्या जातात.

solved 5
General Knowledge Thursday 16th Mar 2023 : 15:14 ( 1 year ago) 5 Answer 63527 +22