सिंधू खोऱ्याचे प्रमुख देव कोण होते?www.marathihelp.com

पशुपती किंवा आद्य शिव हे सिंधू संस्कृतीतील लोक पूजलेले प्रमुख देव होते. मोहेंजो दारो येथील पुरातत्व उत्खननात पशुपतीचा शिक्का मिळाला होता.

solved 5
General Knowledge Wednesday 15th Mar 2023 : 10:19 ( 1 year ago) 5 Answer 42479 +22