स्टीम किती तापमान आहे?www.marathihelp.com

बाष्प –ताण वक्र : (क्रांतिक बिंदू)[तापमान ७०५०.४७फॅ.

solved 5
पर्यावरण Monday 20th Mar 2023 : 17:25 ( 8 months ago) 5 Answer 119169 +22