स्थायिक वसाहतवाद म्हणजे काय?www.marathihelp.com

वसाहतवाद : आर्थिक दृष्ट्या संपन्न व लष्करी दृष्ट्या समर्थ देशाने आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर एखादा भूप्रदेश पादाक्रांत करून वा व्यापून, त्या ठिकाणी वसाहत स्थापून त्या देशावर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करणे, या प्रक्रियेस वसाहतवाद म्हणतात. वसाहतवाद हा साम्राज्यवादाचाच एक विशेष आविष्कार होय.

solved 5
General Knowledge Thursday 16th Mar 2023 : 13:46 ( 8 months ago) 5 Answer 61630 +22