स्वातंत्र्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे कोण म्हणाले?www.marathihelp.com

स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच', हे महावाक्य लोकमान्य टिळकांनी उच्चारले आणि त्याच्याच आधारे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची पुढील वाटचाल झाली

solved 5
General Knowledge Thursday 16th Mar 2023 : 16:10 ( 6 months ago) 5 Answer 64971 +22