1700 च्या दशकात आफ्रिकेत काय चालले होते?www.marathihelp.com

अन्वेषण युगाच्या सुरुवातीच्या काळात आफ्रिकन लोक नवीन जगात आले. 1500 च्या दशकाच्या सुरुवातीस, आफ्रिकन लोकांनी उत्तर, मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेतील अनेक भूभाग ओलांडले ज्यावर स्पेनने दावा केला होता, काही स्वातंत्र्यात आले आणि काही गुलामगिरीत, सैनिक, दुभाषी किंवा नोकर म्हणून काम करत होते.

solved 5
General Knowledge Thursday 16th Mar 2023 : 14:38 ( 1 year ago) 5 Answer 62713 +22