75 व्या जयंती उत्सवाला काय म्हणतात?www.marathihelp.com

अमृत महोत्सव ( प्लॅटीनम जुबली) म्हणजे ७५ वा वर्धापन दिन होय.

solved 5
General Knowledge Tuesday 14th Mar 2023 : 11:12 ( 1 year ago) 5 Answer 24485 +22