कंपास सुई बनवण्यासाठी कोणती सामग्री वापरली जाते?www.marathihelp.com

चुंबकीय होकायंत्राची सुई स्टीलची असते. ही सामग्री विस्तारित कालावधीसाठी चुंबकीय केली जाऊ शकते. दुसरीकडे, प्लॅस्टिक, लाकूड आणि कागद हे चुंबकीय नसलेले पदार्थ आहेत आणि म्हणून, दिशा दर्शवण्यासाठी चुंबकीय केले जाऊ शकत नाही.

solved 5
General Knowledge Monday 20th Mar 2023 : 12:20 ( 1 year ago) 5 Answer 111836 +22