कोणती रेषा उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव यांना जोडते?www.marathihelp.com

विषुववृत्त ही काल्पनिक रेषा आहे जी पृथ्वीच्या मध्यभागी अगदी पट्ट्यासारखी काढलेली असते. हे पृथ्वीचे उत्तर गोलार्ध आणि दक्षिण गोलार्धात विभाजन करते. उत्तर ध्रुवाला दक्षिण ध्रुवाशी जोडणारी पृथ्वीवरून सरळ काढलेली आणखी एक काल्पनिक रेषा म्हणजे पृथ्वीची फिरण्याची अक्ष .

solved 5
General Knowledge Thursday 16th Mar 2023 : 16:56 ( 11 months ago) 5 Answer 66072 +22