कोणत्या पोर्तुगीज गव्हर्नरने विजापूरच्या शासकाकडून गोवा ताब्यात घेतला?www.marathihelp.com

solved 5
ऐतिहासिक Monday 3rd Apr 2023 : 13:01 ( 1 year ago) 5 Answer 260413 +22