कोणत्या सेंद्रिय रेणूमध्ये सल्फर असते?www.marathihelp.com

सल्फर असलेल्या सेंद्रिय संयुगेला ऑर्गनोसल्फर संयुगे म्हणतात. ते सामान्यतः लसूण (अॅलियम सॅटिव्हम) मध्ये आढळतात आणि इतर स्त्रोतांमध्ये क्रूसीफेरस भाज्या जसे की बोक चॉय, कोबी आणि ब्रोकोली यांचा समावेश होतो.

solved 5
कृषि Tuesday 21st Mar 2023 : 16:08 ( 11 months ago) 5 Answer 131236 +22