खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र आणि स्वयंसेवी क्षेत्र यात काय फरक आहे?www.marathihelp.com

ज्या कंपन्या आणि कॉर्पोरेशन सरकार चालवतात ते सार्वजनिक क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे भाग आहेत, तर धर्मादाय संस्था आणि इतर ना -नफा संस्था स्वयंसेवी क्षेत्राचा भाग आहेत. खाजगी क्षेत्र हा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा विभाग आहे जो खाजगी व्यक्ती किंवा उद्योगांच्या मालकीचा, नियंत्रित आणि व्यवस्थापित असतो.

solved 5
General Knowledge Wednesday 15th Mar 2023 : 17:07 ( 1 year ago) 5 Answer 54509 +22