गहू संशोधन केंद्र कुठे आहे?www.marathihelp.com

सन १९३२ पासून हे संशोधन निफाड येथे चालू आहे. बदनापूर येथील गहू संशोधन योजना सन १९६४ मध्ये निफाड येथे हलविण्यात आली.

solved 5
वैज्ञानिक Saturday 18th Mar 2023 : 15:42 ( 11 months ago) 5 Answer 105940 +22