जागतिकीकरणाकडे तुम्ही कसे पाहता?www.marathihelp.com

व्यापार आणि तंत्रज्ञानाने जगाला अधिक जोडलेले आणि परस्परावलंबी स्थान कसे बनवले आहे याचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेला शब्द आहे. जागतिकीकरण देखील त्याच्या कार्यक्षेत्रात परिणाम म्हणून आलेले आर्थिक आणि सामाजिक बदल घेते

solved 5
General Knowledge Monday 13th Mar 2023 : 15:04 ( 1 year ago) 5 Answer 16495 +22