त्याला उष्णकटिबंधीय का म्हणतात?www.marathihelp.com

उष्ण कटिबंध" हा शब्द ग्रीक ट्रोपोस मधून आला आहे ज्याचा अर्थ "वळण" आहे, कारण सूर्याची स्पष्ट स्थिती दोन उष्ण कटिबंधांमध्ये एका वर्षात फिरते . उष्णकटिबंधीय शब्दाचा अर्थ विषुववृत्ताजवळील ठिकाणे असा होतो.

solved 5
General Knowledge Friday 17th Mar 2023 : 16:37 ( 1 year ago) 5 Answer 85770 +22