दक्षिण ध्रुव दक्षिण गोलार्धात आहे का?www.marathihelp.com

तर पृथ्वीगोलावर दक्षिण गोलार्धात टोकाला असणाऱ्या अक्षवृत्ताला दक्षिण ध्रुव असे म्हणतात.

solved 5
General Knowledge Friday 17th Mar 2023 : 10:20 ( 11 months ago) 5 Answer 71111 +22