धातू आणि धातू नसलेले घटक किती आहेत?www.marathihelp.com

आधुनिक आवर्त सारणीतील एकूण 118 मूलद्रव्यांपैकी 18 धातू नसलेले, 7 मेटालॉइड आणि 93 धातू आहेत .

solved 5
General Knowledge Tuesday 21st Mar 2023 : 14:07 ( 1 year ago) 5 Answer 127806 +22