नमुन्यांचे वय निर्धारित करण्यासाठी कार्बन 14 कसा वापरला जातो?www.marathihelp.com

solved 5
General Knowledge Friday 7th Apr 2023 : 14:42 ( 1 year ago) 5 Answer 307403 +22