पदोन्नतीत आरक्षणाचा नियम काय?www.marathihelp.com

वीरपाल चौहान (1995) मधील सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की एकदा सामान्य उमेदवाराला पदोन्नती मिळाल्यानंतर, तो/ती खालच्या संवर्गातील वरिष्ठ असेल तर तो आधीच पदोन्नती झालेल्या SC/ST उमेदवारापेक्षा वरिष्ठ होईल. याला 'कॅच-अप' नियम म्हटले गेले

solved 5
अदालती Friday 17th Mar 2023 : 11:28 ( 1 year ago) 5 Answer 73968 +22