पिण्याचे पाणी स्वच्छ व निर्धोक करण्यासाठी काय करतात?www.marathihelp.com

ब्लिचिंग पावडर वापरुन पाणी निर्जंतुक करता येते. नद्या, तलावांचे पाणी भरून आणायची पध्दत असेल तर घरोघर हा उपाय करावा लागेल. यासाठी क्लोरीनच्या गोळया किंवा पातळ औषध मिळते. गोळयांच्या पाकिटावर किंवा औषधांच्या बाटलीत किती पाण्यात किती रसायन मिसळायचे ते दिलेले असते.

solved 5
General Knowledge Wednesday 15th Mar 2023 : 11:20 ( 11 months ago) 5 Answer 44538 +22