पुण्याचे मुख्य शहर कोणते?www.marathihelp.com

पुणे जिल्ह्याचा पश्चिम भाग म्हणजे जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी आणि वेल्हा हे तालुके थंड आहेत तर पूर्वेकडील भाग म्हणजे शिरूर, दौंड, बारामती आणि इंदापूर हे तालुके उष्ण व कोरडे आहेत.

solved 5
General Knowledge Friday 17th Mar 2023 : 11:13 ( 1 year ago) 5 Answer 73228 +22