पुरातत्वशास्त्रज्ञ काय खोदतात?www.marathihelp.com

लोक विशिष्ट काळात आणि ठिकाणी कसे राहतात हे जाणून घेण्यासाठी पुरातत्वशास्त्रज्ञ कलाकृती आणि वैशिष्ट्ये वापरतात. त्यांना हे जाणून घ्यायचे आहे की या लोकांचे दैनंदिन जीवन कसे होते, त्यांचे शासन कसे होते, ते एकमेकांशी कसे संवाद साधतात आणि त्यांचा काय विश्वास आणि मूल्य आहे.

solved 5
General Knowledge Tuesday 14th Mar 2023 : 09:33 ( 1 year ago) 5 Answer 21077 +22