पूर्ण स्पर्धेत विक्रेते आणि क्रेते यांची संख्या किती असते?www.marathihelp.com

पूर्ण स्पर्धा म्हणजे ज्या बाजारात एजिनशी वस्तूचे असंख्य ग्राहक व असंख्य विक्रेते असतात

solved 5
General Knowledge Wednesday 15th Mar 2023 : 10:31 ( 1 year ago) 5 Answer 42900 +22