भारतात किती PSU बँका आहेत?www.marathihelp.com

12 PSB ची नावे आहेत: पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, इंडियन बँक, UCO बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र , स्टेट बँक ऑफ इंडिया.

solved 5
बैंकिंग Saturday 18th Mar 2023 : 13:20 ( 1 year ago) 5 Answer 101006 +22