भारतीय पंचवार्षिक नियोजनाचे जनक म्हणून कोणाला ओळखले जाते?www.marathihelp.com

पहिले भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय संसदेसमोर पहिली पंचवार्षिक योजना सादर केली व त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये सुरू करण्यात आली होती जी मुख्यत: प्राथमिक क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करते.

solved 5
General Knowledge Wednesday 15th Mar 2023 : 16:00 ( 1 year ago) 5 Answer 52411 +22