भारतीय संविधानात सद्यस्थितीत किती मूलभूत कर्तव्ययांचा समावेश करण्यात आला आहे?www.marathihelp.com

भारताच्या राज्यघटनेत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. मात्र १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत १० मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला.

solved 5
राजनीतिक Tuesday 14th Mar 2023 : 16:47 ( 1 year ago) 5 Answer 36840 +22