भारत कधी स्वतंत्र झाला ?www.marathihelp.com

दिनांक १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. पण त्यावेळी भारताचे पाकिस्तान आणि भारत असे दोन तुकडेही पडले.

solved 5
General Knowledge Monday 10th Oct 2022 : 16:10 ( 1 year ago) 5 Answer 7 +22